Svenstol hos Autobahn GmbH

Med sina över 13 000 kilometer har Tyskland ett av världens största och mest utbyggda motorvägsnät. Och det är ju tur det för personbilar, lastbilar, husbilar och andra typer av fordon tillryggalägger betydligt mer än 200 miljarder kilometer per år på våra motorvägar. Och en av våra Svenstolkunder, nämligen Autobahn GmbH, sköter om detta för att allt ska löpa så friktionsfritt som möjligt, säkert och med allt färre konsekvenser för klimatet.

Förbundets Autobahn GmbH har den 1 januari 2021 tagit över ansvaret för planeringen, uppförandet och driften av alla 13 200 kilometer motorväg i Tyskland. Det håller igång tio regionala filialer, 41 branschkontor och 189 motorvägsadministrativa enheter med över 13 000 medarbetare. Oavsett vad vi ser under en resa på motorvägen – allt från själva vägarna, rastställena, parkeringsplatserna, vägarbetena till vinterunderhåll eller gröna områden – sköts och planeras allt av Autobahn GmbH.

Trafikcentralerna arbetar för att trafiken ska flyta på så störningsfritt som möjligt och utan köer – inget enkelt uppdrag med tanke på den enormt strida trafikströmmen och inte färre än 600 vägarbeten på en sträcka som utgör knappt tio procent av de 13 200 kilometerna (2021). Med hjälp av system som påverkar trafiken ger centralerna mer säkerhet, mindre problem med köbildning och en reducerad andel miljöfarliga gaser.
 

En av dessa centraler är den nya trafikcentralen i Leverkusen. Härifrån styr 21 operatörer trafiken på Tysklands mest trafikerade och besökta motorvägsnät – de knökfulla områdena vid Rhen och Ruhr i Nordrhein-Westfalen. Med hjälp av inte färre än 100 monitorer håller operatörerna koll på trafikhändelserna i Nordrhein-Westfalen. På de åtta arbetsplatserna sammanställs digitala och aktuella data - med hjälp av allt från kamerabilder, trafikinformation från mätkretsar till väderrapporter och -prognoser – och dessa analyseras omedelbart. Om framkomligheten försvåras någonstans leder man om med hjälp av den moderna trafikledningstekniken, kommunikation om trafikinformation eller - i de fall detta är möjligt - genom att frisläppa sidolederna för mötande trafik.

Precis som för flyglotsar kräver operatörernas arbete konstant full koncentration, för även i detta sammanhang kan fel få mycket allvarliga konsekvenser. Därför är det mycket glädjande att man på Autobahn GmbH har bestämt sig för att sitta på de transporterbara Svenstol 24h-stolarna.