Hållbarhet och Miljöförvaltning på Stolcomfort

DNA

24-timmarsstolar är varken trendiga eller moderiktiga. Istället är de en smart investering i medarbetarnas hälsa och tillfredsställelse. Vi utvecklar stolar som efterfrågas av våra kunder av tre olika skäl:

  • de är mycket slitstarka 
  • de håller länge 
  • de bidrar till användarens hälsa och arbetsförmåga 

Ur det perspektivet har hållbarhet stått i centrum för vårt arbete redan från början.

Centrala aspekter av vårt miljöförvaltningssystem

Målet med vårt miljöförvaltningssystem är att minimera påverkan på miljön under hela livscykeln för en Svenstol®.

ISO 14001

Just därför anser vi att det är vår skyldighet att se till att vi har en hållbar kvalitet på våra produkter inom alla delar av vårt företag och vår verksamhet. Därför har vi infört ett miljöförvaltningssystem som ska hjälpa oss att systematiskt registrera, öka medvetenheten om och målmedvetet hantera och minska vår verksamhets påverkan på vår miljö. 

Därvid beaktar vi alla aspekter i hela värdekedjan – från arbetsförhållandena hos våra leverantörer till återvinning av gamla stolar. År 2021 certifierades vårt miljöförvaltningssystem enligt ISO 14001.

Blå ängel

Alla Svenstol-Modeller är försedda med den “Blå ängeln“. Den blå ängeln har varit den federala regeringens miljömärkning i Tyskland i över 45 år. Den blå ängeln ges till miljövänliga produkter och tjänster. Syftet med miljömärket är att ge privata konsumenter, institutionella storkonsumenter och offentliga institutioner trygg vägledning inför miljömedvetna köp.

Koldioxidavtryck

Vi registrerar våra koldioxidavtryck holistiskt - från utvinning av råvaror och våra firmabilar, till avfallssortering och återvinning av stolar. Det krävs stora insatser om man vill sätta upp en så komplett och tillförlitlig databas som möjligt. På så sätt kan vi lättare se var vi måste anstränga oss för att ytterligare minska vårt koldioxidavtryck. Och vi kan se hur vi ligger till jämfört med andra: för varje 1 000 euro i mervärde släpper vi ut 85 kg koldioxid (tillverkningsindustrin i Tyskland som helhet (2020): 328 kg/1000 € (källa: tyska statistiska centralbyrån)).

Våra mål

Cirka 80 % av våra koldioxid-utsläpp kommer från de material som används - metaller, plaster, läder. Vårt mål för en effektiv miljö- och klimatförvaltning innebär dessutom: att kontinuerligt minska vår materialförbrukning och hitta alternativa, miljövänliga material – utan att ge avkall på livslängd och komfort.  

Vi har haft miljöaspekterna för ögonen när vi valt leverantörer i åratal: bland annat har vår läderleverantör fått Blå ängeln, vår leverantör av möbeltyger är certifierad från vaggan till graven, våra aluminiumdelar är tillverkade av 100 % återvunnet material, stolarna går att återvinna till nästan 100 % och våra metalldelar får sin beläggning genom en särskilt miljövänlig process.

För att bli koldioxid-neutrala så fort som möjligt kommer vi först och främst att fortsätta att investera i vår framtida produktutveckling för att så snabbt som möjligt integrera nya teknologier och material.

Din Svenstol® väntar på dig.

Kontakta oss nu får att testa den i en månad – gratis och utan förpliktelser.

Testa gratis i 4 veckor