Svenstol hos ASFINAG

Kanske har du redan upplevt hur det är att köra på en motorväg i Österrike? I så fall har du - förhoppningsvis - fått lite insyn i och redan haft att göra en del med vår mest omtalade österrikiska kund: aktiebolaget Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung (ASFINAG).

ASFINAG finansierar, bygger, underhåller, driver och ansvarar för vägtullar på 2 249 km motorväg och motortrafikleder, knappt 6 000 broar och 166 tunnlar. Från rengöring av rastplatserna, övervakning och styrning av trafiken till uppförande av motorvägar och tunnlar: ASFINAG ansvarar för alla dessa arbetsuppgifter.

Ansvariga för övervakning och styrning av trafiken är de nio regionala trafikhanteringscentralerna (VMZ) och nationella trafikhanteringscentralerna i Wien-Inzerdorf. På så gott som alla trafikhanteringscentraler sitter medarbetarna numera på Svenstol 24h-stolar.

Över 6 000 kameror hjälper bland annat till med övervakningen av trafiken. Alla enskilda kameror kan aktiveras separat. Med tiotals miljoner datapunkter skickas kontinuerligt information om vägarna till trafikhanteringscentralerna vilket gör att det i sin tur är möjligt att styra tunnel- och väginfrastrukturen på ett snabbt och effektivt sätt.

Nationella trafikhanteringscentralen i Wien-Inzersdorf är Europas modernaste trafikhanteringscentral med cirka 100 monitorer och en enorm videovägg med 32 bildskärmar. Härifrån har man koll på vad som tilldrar sig på hela motorvägsnätet 24 timmar om dygnet och varnar bilister för långa köer, trafikspärrar eller katastrofer i god tid. Uppgifterna för trafikmeddelandena kommer bland annat från radiostationen Ö3.