Populär hos brandkårer i Tyskland och Frankrike

Nödanrop vid en larmcentral: En kvinna i upplösningstillstånd ringer och berättar att hennes man kollapsat i eftermiddagsvärmen i trädgården. Nu måste det gå snabbt. Personen som tar emot samtalet måste bevara lugnet och fatta de rätta besluten för att kunna hjälpa mannen så snabbt som möjligt och försöka rädda hans liv.

Situationer som denna, där det ofta handlar om liv eller död, tillhör larmcentralens vardag. Medarbetarna har ett extremt stort ansvar. De måste kunna agera snabbt i extrema situationer, och vidta korrekta åtgärder under hög koncentration. Medarbetarna får genomgå speciella utbildningar för att hantera sådana situationer. Dessutom är deras arbetsplatser försedda med teknik och utrustning som är speciellt ergonomiskt utformade, och som ger medarbetarna det stöd de behöver för att helt kunna koncentrera sig på den aktuella nödsituationen.

Svenstol® 24-timmarsstolar är med sin komfort och speciella ergonomi utvecklade specifikt för att användas i det här syftet. Det glädjer oss att över 60% av alla brandkårens larmcentraler i Tyskland använder Svenstol® 24-timmarsstolar. Hit räknas även Bayerns största larmcentral i Nürnberg. Tysklands tredje största larmcentral ansvarar för ett område på 2 000 km², med 1,2 miljoner invånare. Medarbetarna koordinerar dag och natt fler än 280 000 utryckningar varje år för brandkår, räddningstjänst, katastrofskydd och sjöräddning. Thomas Löhr, ställföreträdande chef över larmcentralen, är med tanke på den höga och konstanta pressen glad över hur robust Svenstol® är: ”Nu har vi använt stolarna under snart 5 år, och det syns knappt på dem.”

Även i Frankrike, där vårt dotterbolag Stolcomfort France har sålt Svenstol® sedan 2016, använder nästan varannan av de 96 brandkårs- och räddningstjänsterna Svenstol® 24-timmarsstolar. Sedan Oktober 2019 hör också CTA-CODIS (Centre de Traitement d'Alerte - Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours) i Isere dit. Styrcentralen sköter ett område på 7 431 km² med över 1,25 miljoner invånare. Varje år inkommer fler än 400 000 nödsamtal, och över 80 000 insatser koordineras. Innan de bestämde sig för den nya Svenstol® 24-timmarsstolen testade medarbetarna i Isere en rad olika 24-timmarsstolar enligt ett antal kriterier som komfort, ergonomi och robusthet, i en process som tog flera månader, Svenstol® övertygade testarna på alla områden.

Vi är väldigt glada över detta starka godkännande för våra Svenstol® 24-timmarsstolar. Vetskapen om att vi bidrar till en bättre arbetsplatsergonomi, och därmed stödjer larmcentralernas medarbetare i deras viktiga arbete, är för oss både motivation och en sporre för att fortsätta att förbättra våra stolar ytterligare. Se själv efter på de kommande sidorna i vår katalog, hur vi just nu omsätter detta löfte i praktiken.