Ergonomisk energi för energileverantören

Sommaren 2021 invigdes genom Amprion-huvudkontrollrum i Brauweiler vid Köln Europas största nätverkskontrollrum. Medarbetarna i kontrollrummet sitter på Svenstol 24h-stolar.

Amprion är utöver 50 Hertz, TenneT och Transnet BW en av fyra överföringsnätoperatörer (ÜNB) i Tyskland. De ordnar ett störningsfritt nationellt energiutbyte. Om man skulle jämföra elnätet med vårt vägnät skulle de överföringsnätoperatörerna vara ansvariga för ett friktionsfritt trafikflöde på motorvägarna. Amprion transporterar ström genom ett 11 000 kilometer omfattande högspänningsnät inom ett område från Niedersachsen ned till Alperna.

Central roll i energiomställningen

Amprion och de andra ÜNB har en nyckelroll inom energiomställningen från fossila till förnybara energikällor. Där det tidigare bara fanns några få och stora energiproducenter, i synnerhet kol- och kärnkraftverk, kommer numera en växande andel av strömmen från många små energiproducenter som bland annat producerar el av vind och sol. Det ställer höga krav på moderna nät. Den centrala utmaningen är att elproduktionen alltid ska matcha förbrukningen. Med kärnkraft, kol och gas är det lätt att styra elproduktionen. Men för energiproducenter som är beroende på vädret är det svårt att styra elproduktionen. Än idag kan luckor vid förbrukningstopparna endast fyllas med ström från konventionella kraftverk. Att säkerställa energiförsörjningen även i framtiden – med en växande andel förnybar energi – är utmaningen för Amprion och de andra nätoperatörerna.

En av världens modernaste kontrollrum

Huvudkontrollrummet (HSL) i Brauweiler kan liknas vid det centrala drivsystemet för energiomställningen. Kärnan i det nya Amprion-HSL är två toppmoderna datahallar och den nya storbildsskärmen. Med en yta på 108 kvadratmeter är den senare den största i Europa och den tredjestörste i världen. Den senaste visualiseringsprogramvaran som den så kallade ”Heatmap”, hjälper dagligen att bearbeta miljoner av informationer från nätet, att visualisera dessa och att sedan sammanfoga de till en alltid aktuell bild av läget. I sin HSL har Amprion dygnet runt koll på överföringsnäten från norra Frankrike till Tjeckien och från Danmark till norra Italien. Överföringsnätoperatören har Europas största bevakningsområde – och ansvarar därmed också för att strömmen levereras säkert till mer än 500 miljoner människor i Europa.

Vi är mycket glada att Amprion valde Svenstol 24h-stolar som genom sin ergonomiska komfort ska ge HSL-medarbetarna den energin de behöver för sin uppgift.