24-timmars Svenstol® S5 vid användning i den gemensamma, regionala, västra ledningscentralen.

Cirka 3 års byggtid, 4300 m² arbetsyta, 85 km kraftledningar, 138 km dataledningar och 37 arbetsbord för ca. 100 trafi kledare – dessa är ramdata för den nya byggnaden för den gemensamma, regionala ledningscentralen (KRLS) i Elmshorn. Som invigdes

i juli 2018. Härifrån koordinerar brandkår, räddningstjänst, katastrofskydd och polis varje dag över 1000 insatser och tar varje år emot ca. 370 000 (112) resp. 150 000 (110) nödsamtal. De ansvarar för säkerheten för 840 000 invånare i västra Schleswig-Holstein. Vi är glada över att de till stor del gör detta på våra Svenstol®-24-timmarsstolar.

Oavsett om det gäller brand, olyckor, medicinska nödsituationer eller brottsanmälan – är det för medarbetare vid en ledningscentral högsta prioritet att vid nödsituationer alltid hålla huvudet kallt och att handla rätt, riktigt och snabbt. Ofta handlar det om liv eller död i en nödsituation. Trafi kledarna vid en ledningscentral (ett kontrollrum) utsätts dagligen för sådana stressituationer. Därtill kommer belastningar vid skiftarbete. Och detta under fl era års tid. En arbetsplats som hjälper till att hålla stress och belastningar på en så låg nivå som möjligt, är därför absolut nödvändig.

Av dessa skäl lades vid nybyggnationen av KRLS i Elmshorn särskilt stor vikt på en så perfekt ergonomisk miljö som möjligt och därmed på en hälsofrämjande design av hela arbetsplatsen. För att uppnå detta, lät man från första början alla medarbetare delta i planeringsprocessen. Varje komponent relaterad till en trafi kledare samplades – från kontrollbordet via storskärmsvisualiseringen och kontrollrumsstolen – i stor utsträckning av de anställda och poängsattes i ett poängvärdesystem. Resultatet är ett kontrollrum, som sätter standarder inte minst i ergonomiska termer. De stora fönsterytorna bidrar inte endast till ljusa lokaler, utan motsvarar också trafi kledarnas önskemål om att kunna följa händelser utanför – mitt i händelsernas centrum i stället för bara vid sidan om. Alla skrivbord kan justeras i höjdled, så att tjänstemän kan arbeta sittande eller stående. Ventilationsöppningarna till klimatanläggningen är också integrerade i möbeln. Detta för att undvika drag. Dessutom återfuktas luften. Den genomtänkta designen visar sig framför allt i detaljerna: varje kontrollbord har en låda med urfräsningar för en standardiserad, integrerad kontorsmaterial- basutrustning. Vid första ögonkastet känner du vid övertagande av arbetsplatsen, om basutrustningen fi nns komplett eller inte. Inte ens vid val av färger lämnades något åt slumpen: Färger som sticker ut från ett för övrigt neutralt färgkoncept väljs i tre olika gröna nyanser, som återkommer konceptuellt i hela byggnaden. Även biutrymmen som de båda datacentralerna får genom ett vallmo-grönt gummigolv en trevlig atmosfär. I ett aktivitetsrum med löpband och träningsredskap kan trafi kledarna efter ett långt arbetsskift uträtta något bra för sina trötta muskler eller sänka sin adrenalinnivå till normala värden efter extra stressiga arbetspass.

I Elmshorn, är man efter att det nya kontrollrummet varit i drift några månader säker på att: den planerade användningstiden av den nybyggda kontrollcentralen, den relativt ringa investeringen för den moderna, ergonomiska designen kommer att betala sig genom lägre stilleståndskostnader, mindre sjukfrånvaro och andra positiva eff ekter.