Svenstol® gasar på Automotive Testing Papenburg GmbH satsar på 24-timmarsstolar

Här handlar allt om de framtida bilförarnas säkerhet. På ATP:s teststräckor testas bilarnas gränser dygnet runt. För att arbetet ska kunna skötas på ett säkert sätt har kontrollrummet utrustats med 24-timmarsstolar från Svenstol®.

Innan en bil är redo för serieproduktion har den en lång och ansträngande utvecklingsperiod framför sig. Trots den senaste datortekniken som gör det möjligt att simulera många tester och som förkortar utvecklingstiden måste en prototyp oftast tillryggalägga många testkilometer innan den kan färdigställas. En av världens största och modernaste provningsanläggningar drivs av Automotive Testing Papenburg GmbH (ATP) i den tyska delstaten Niedersachsen. På det 780 hektar stora området fi nns 15 olika banor där välkända biltillverkare och leverantörer utför grundliga tester av sina senaste utvecklingsprojekt. Förutom höghastighetsoch bromssträckor kan bilarnas prestanda även testas på branta sträckor med stigning upp till 18 %, och på sträckor med rejält avancerad terräng.

På så kallade skidpads, där sidogreppet testas, och på våta sträckor anpassas kördynamiksystemen optimalt till varandra, och på akustikmätsträckorna för inre och yttre buller mäts kvalitetsstandarderna. På denna anläggning testas alla körsituationer som bilarna måste klara av i vardagen. Den ovala banan är med sina 12,4 kilometer en av de längsta höghastighetsbanorna i Europa.

I Papenburg finns det inget som heter pauser. Här jobbar man 24 timmar om dygnet, 365 dagar i veckan. Varje vecka skickar i genomsnitt 30 till 40 testteam ut sina fordon på områdets alla sträckor. För att den dagliga verksamheten ska avlöpa på ett metodiskt och säkert sätt övervakar och koordinerar kontrollrummet trafiken dygnet runt. Sträng sekretess gäller överallt på anläggningen, och fotografering är inte tillåtet. Att bestämmelserna följs kontrolleras noggrant av anläggningsskyddet. Om det skulle behövas kan kontrollrummets medarbetare till och med styra brandkårens och räddningstjänstens insatser. Arbetet kräver hundraprocentig koncentration och att man sitter på ett hälsosamt sätt, timme efter timme. Sedan förra året är det därför 24-timmarsstolar från Svenstol® som gäller för ATP:s medarbetare. Dessa stolar kan ställas in så att den enskilda medarbetaren kan sitta bekvämt och avslappnat, samtidigt som blodcirkulationen förbättras vilket främjar koncentrationen.

ATP:s testanläggning används inte bara för att testa nyutvecklade fordon. Bilförare som vill öka sina kunskaper och färdigheter har också möjlighet att komma hit för att delta i körträning och seminarier. Trafiksäkerhetsutbildningen genomförs i enlighet med riktlinjerna från DVR, det tyska trafiksäkerhetsrådet. Därför har företag möjlighet att låta sina försäkringsbolag betala en del av medarbetarnas deltagarkostnader. För att deltagarna inte ska råka ut för något under körträningspassen övervakar kontrollrummet verksamheten, och dess medarbetare sitter bekvämt i 24-timmarsstolar från Svenstol® .