Svenstol® – den 24/7-i användning vid Bayernoil

För att 39 T-shirts, 70 kilowattimmar ström, 4 kilo asfalt, 540 tandborstar eller 750 kammar ska kunna uppstå ur ett oljefat, måste oljan – en blandning av kolväten, lite svavel spår av syre, kväve och metaller – delas upp i sina beståndsdelar. Denna förädlingsprocess sker i raffinaderier – dygnet runt, 365 dager om året.

Det finns för närvarande 13 raffinaderier i Tyskland, som producerar 101miljoner ton mineralolja om året och gör därmed Tyskland till den största raffinaderilokaliseringen i EU. Ett av dessa är Bayernoil-raffinaderiet nära Ingolstadt. Det är för närvarande ett av de största och modernaste raffinaderierna i Europa och sträcker sig över två lokaliseringar på 300 hektar i Neustadt och 127 hektar i Vohburg. Här sitter medarbetare sedan 10 år tillbaka i kontrollrummen, där säker drift av systemen säkerställs dygnet runt, på 24-timmarsstolar från StolComfort.

Medarbetarna från Bayernoil producerar för närvarande av cirka 10,3 miljoner ton råolja per år högvärdiga produkter som flytande gaser, bensin, diesel, eldningsolja och bitumen och täcker därmed cirka två tredjedelar av Bayerns behov av mineraloljeprodukter. Råoljan levereras först via den transalpina oljeledningen från Trieste. När oljan kommer till raffinaderiet destilleras den. Under destillationen värms råoljan upp och bryts ner i dess olika beståndsdelar. Destillationen är utgångspunkten för alla ytterligare bearbetningssteg. Om det finns ett problem här kommer de andra anläggningarna inte att fungera smidigt heller. I det centrala kontrollrummet löper alla trådar ihop: Medarbetarna övervakar här alla processanläggningar, pipelinen och oljedepån och säkerställer friktionsfri drift.

Under de fortsatta stegen bearbetas och raffineras de utvunna beståndsdelarna i oljan ytterligare. Bland annat konverteras de tunga beståndsdelarna i oljan genom krackning till lättflyktiga ämnen som bensin och fotogen. Tekniken har idag kommit så långt att inga ämnen i råoljan förblir oanvända. Till och med överflödiga gaser som tidigare brukade brännas, används idag igen för att värma råoljan. De höga lågorna som man kunde se på flera kilometers avstånd – tidigare symbolen för Bayernoil- raffinaderiet – tillhör därför en svunnen tid. Detta innebär att luften inte längre förorenas av avgaser varvid resurser och klimat skonas.

Vi är glada över att våra 24-timmarsstolar i viss mån bidrar till att verksamheten kan löpa friktionsfritt vid Bayernoil. Detta bidrar Svenstol®-stolarna för övrigt inte bara till vid Bayernoil, utan också vid andra raffinaderier i Tyskland.