Svenstol i den tyska förbundsdagen

Riksdagshuset är en av Tysklands mest kända byggnader. De cirka 700 ledamöterna av den tyska förbundsdagen och deras anställda arbetar här och i de omgivande parlamentsbyggnaderna. För att göra detta behöver de elektricitet, värme och frisk luft. Och alla tre levereras av energistyrningscentralen i förbundsdagen. De anställda vid energistyrningscentralen, vilken är i gång dygnet runt, har i drygt sex år suttit på 24-timmarsstolar från Stolcomfort.

Ett unikt och innovativt energiförsörjningssystem har utvecklats för parlamentsbyggnaderna för att garantera största möjliga försörjningstrygghet och som samtidigt sätter en miljömässig standard.

Utöver de tre biodieseldrivna kraftvärmeverken levererar 4 000 m² solceller på byggnadens tak el till byggnaden. Underjordiska kyl- och värmelagringssystem använder spillvärme från kraftvärme vid energiproduktionen för en miljövänlig kylning och uppvärmning av parlamentsbyggnaderna. Riksdagshusets glaskupol är inte bara vacker, utan bidrar också till en ekonomisk energianvändning. I den är 360 speglar installerade som riktar in dagsljuset i plenisalen, vilket reducerar det artificiella ljuset och därmed sparar el.

Allt i detta komplexa strömförsörjningssystem löper samman i energistyrningscentralen. Här säkerställs att den energi som genererats decentraliserat på olika ställen går dit den behövs. ”Svenstols 24-timmarsstolar är optimala för vårt arbete, eftersom man kan sitta på dem både aktivt och avslappnat samtidigt och därmed kan koncentrera sig på sitt arbete på bästa sätt”, säger Uwe Spangenberg, chef för energistyrningscentralen