Svenstol 24 h-stolar används av ÖBB

Sedan början av 2020 satsar man på Svenstol 24 h-stolar på Österreichische Bundesbahn (ÖBB). Under en test- och urvalsprocess lyckades Svenstol hävda sig bland många olika konkurrenter.

Varje dag åker cirka 1,3 miljoner passagerare med ÖBB och man transporterar över 300 000 ton varugods. Fler än 41 000 medarbetare ser till att cirka 6 500 tåg och 2 400 bussar når sina destinationer. Sammantaget tillryggalägger dessa en sträcka motsvarande tio varv runt jorden. Med en punktlighetskvot på cirka 97 procent räknas ÖBB till en av de punktligaste järnvägsnäten i Europa.

Svenstol 24 h-stolar används under all dygnets timmar och överallt där trafiken måste flyta på utan avbrott. Inte någon helt enkel uppgift med ett nät på 5 000 kilometer spår, över 13 000 växlar och fler än 1 000 järnvägsstationer och hållplatser. Uppgiften att hålla koll på allt detta åligger i första hand trafikstyrningscentralen (VLZ) i Wien och de fem näringsförvaltningarna (BFZ) i Linz, Salzburg, Villach, Innsbruck och Wien. Dag som natt styrs tågtrafiken härifrån samtidigt som man håller ett vakande öga på punktligheten, samlar in information och kommunicerar. Var och en av de fem förvaltningarna ansvarar för en region. Från trafikstyrningscentralen kontrolleras framför allt de stora landsomfattande trafikaxlarna och härifrån sker samordningen för cirka 60 godkända järnvägsbolag i Österrike samt dirigeringen av tågtrafiken som går till och från angränsande länderna. Härifrån samordnas betydligt fler än 6 000 tåg. På trafikbolagens arbetsplatser finns ofta inte färre än 10 monitorer för de digra arbetsuppgifterna och där sammanställs alla uppgifter. En trafikledare vet till exempel redan långt i förväg om ett tåg, som är på väg från Tyskland till Wien, kan hålla tidsschemat och anlända vid slutstationen i tid innan det korsar gränsen.

Järnvägen är oomtvistat det miljövänligaste transportmedlet. Jämfört med persontransport med en personbil alstrar järnvägen 27 gånger mindre andel koldioxid. Detta gör att vi verkligen gläds åt kunna göra en insats med våra 24 h-stolar tillsammans med ÖBB:s gedigna strävan att få alltfler personer att välja tåget eller bussen.