Svenstol hos Frankfurt-polisen

Sedan 2019 använder Frankfurt-polisens ledningscentral 24h-stolen Svenstol S5.

Polismyndigheten i Frankfurt am Main är den största av sju regionansvariga polismyndigheter i förbundslandet Hessen. Med sina fyra avdelningar – kriminalavdelning, specialenheter/specialgrupper, ordningsavdelning (Sonderdienste) och trafikavdelning – är man ansvarig för staden Frankfurt och dess omgivningar inklusive flygplatsen och områdets motorvägar.

Vid de totalt 17 arbetsplatserna samordnar man varje år cirka 260 000 insatser och mottager 211 000 nödsamtal. Vid särskilda händelser och allvarligare farosituationer vidgas ledningscentralens ansvarsområde utöver stadsgränsen. I sådana lägen inrättas en särskild befälsplats.