StolComfort – passionerade experter

Människan är den avgörande faktorn i kontrollrum, både hos brandkåren och polisen, på kraftverk och stora industrianläggningar. Personalens hälsa och prestationsförmåga påverkas av fokuserat bildskärmsarbete, skiftarbete och av det faktum att en betydligt större del av arbetstiden måste tillbringas stillasittande än vad som är fallet vid vanligt kontorsarbete. För arbete i kontrollrum krävs därför en stol som inte gör långa stillasittande arbetspass till en plåga, och som förebygger brist på rörelse och muskelspänningar. Stolen måste dessutom passa olika skiftarbetare och vara betydligt mer stabil än en ordinär kontorsstol.

StolComfort utvecklar 24-timmarsstolar sedan 15 år tillbaka. Våra stolar uppfyller många skiftande behov och krav. Vi inledde vår verksamhet som specialleverantörer av sittlösningar för nyttotrafik i Sverige och fokuserade redan från start utvecklingsarbetet på att optimera ergonomin på arbetsplatser med hård påfrestning. Inledningsvis arbetade vi med fordon, och med tiden utökade vi verksamheten till kontrollrum där vanliga arbetsstolar inte uppfyller de krav som gäller på stabilitet och komfort. Vi byggde om fordonssitsar från välrenommerade tillverkare, och med åren kom de att mer och mer anpassas till de behov som gäller för kontorsanvändning. På detta sätt skapade vi activePlus-mekaniken som kombinerar aktivt och avslappnat sittande.

2014 lanserade vi våra första helt egenutvecklade modeller Svenstol S5 och S6 vilket har varit en milstolpe i företagets historia. Med dessa stolar kan vi på ett ännu bättre sätt uppfylla de ergonomiska krav som gäller på arbetsplatser där verksamheten pågår dygnet runt. Under de närmaste åren kommer vi att arbeta på vidareutvecklingar av Svenstol som underlättar arbetslivet ytterligare. Vi är speciellt glada över att våra Svenstol-stolar även efterfrågas på vanliga kontorsarbetsplatser tack vare deras komfort och nya design.

StolComfort har vuxit till ett medelstort företag med produktionsenheter i Lemgo, Tyskland, och i Uddevalla. Vi har försäljningskontor i Frankrike, Österrike och USA. Företagets säte och utvecklingsverksamhet finns i Tyskland. Vårt löfte till våra kunder är det samma i dag som när företaget grundades: vi kommer varje dag att arbeta passionerat på att bidra till produktiva och hållbara arbetsplatser. Vi motiveras av vår önskan att underlätta ditt arbete och kanske till och med förbättra din arbetsinsats med hjälp av våra stolar.

Sweden / Norway / Finland / Denmark
StolComfort I Sverige AB
Kurödsvägen 9
SE-451 55  Uddevalla
Org-nr 556629-8799
T +46 (0) 522 17741
info(at)stolcomfort.se

StolComfort GmbH
Liemer Weg 49
32657 Lemgo, Tyskland
Tfn: +49 (0) 5261-28897-0
Fax +49 (0) 5261-28897-11
info(at)stolcomfort.com

Din Svenstol® väntar på dig.

Kontakta oss nu får att testa den i en månad – gratis och utan förpliktelser.

Testa gratis i 4 veckor